Is het mogelijk om in meerdere huisleagues te spelen?

Ja, men mag in verschillende leagues meespelen.
Het is niet mogelijk om in één huisleague bij verschillende teams te spelen.