Aankondiging ALV op 17 mei 2017

Gepubliceerd op 05-05-2017

Plaats:    Blokhoeve 16, Nieuwegein
Datum:   Woensdag 17 mei 2017 

Aanvang: 20.00 uur

Aan alle leden van Nieuwegeinse Bowling Vereniging

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering  

             woensdag 17 mei 2017 

     20.00 uur bovenzaal Bowling  Nieuwegein 

 

Het bestuur nodigt jullie uit voor de  “Algemene Ledenvergadering” (ALV) van de Nieuwegeinse Bowling Vereniging.
De vergadering is op woensdag 17 mei 2016 om 20.00 uur in de bovenzaal van de  bowling te Nieuwegein.

Ben je niet in de gelegenheid om te komen? Dan kun je door middel van een machtiging aan een ander lid van de vereniging toch je stem uitbrengen (één machtiging per lid maximaal).

Als bijlage bij deze mail is toegevoegd het verslag van de ALV van 30-11-2017 en de agenda inclusief machtigingsformulier.
Vanaf heden zijn bij de penningmeester penningmeester@bvnieuwegein.nl  ) de gewenste financiële stukken op te vragen .

 

Als u onverhoopt verhinderd bent wilt u zich dan afmelden?

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nieuwegeinse Bowlingvereniging   


In de onderstaande links vindt u de agenda en het verslag voor de algemene ledenvergadering op woensdag 18 Mei 2016

ALV mei 2017 documenten

ALV mei 2017 agenda
ALV november 2016 verslag