Mededelingen uit algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op 28-05-2014

Mededelingen uit de algemene ledenvergadering van 21 mei 2014.

Vaststelling contributie 2014-2015

De contributie wordt met ± € 3,00 per lidmaatschap verhoogd.

Verhoging leaguegelden
Het leaguegeld wordt verhoogd van € 33,00 naar € 36,00. Dit geldt voor de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016.

Wijziging secretariaat
Marie Schras heeft aangegeven te gaan stoppen met het secretariaat. Gerrie de Graaf heeft aangegeven dat hij haar wel wil opvolgen. Marie zal tot eind augustus Gerrie inwerken en in de najaarsalv nemen wij dan afscheid van haar.

Het bestuur.