Nieuwsbrief December 2019

Gepubliceerd op 31-12-2019

Aan:              Alle leden van de NBV 
Van:              Bestuur Nieuwegeinse Bowling Vereniging 
Datum:         27 december 2019 

 

 

Het bestuur van de Nieuwegeinse Bowling Vereniging wenst
alle leden een hele fijne jaarwisseling en alvast een voorspoedig Nieuwjaar toe

  

Algemene Leden Vergadering

Op 27 november j.l. is de ALV gehouden. Het verslag hiervan is bij de mail toegevoegd.

 

Oliepatroon huisleague

Met ingang van 6 januari 2020 spelen we op het patroon Survivor.

Per 6 april gaan we dan over op Big Ben

 

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nieuwegeinse Bowlingvereniging