Nieuwsbrief januari 2019

Gepubliceerd op 17-01-2019

 

Aan:              Alle leden van de NBV 

Van:              Bestuur Nieuwegeinse Bowling Vereniging 
Datum:         17 januari 2019 

 

Nieuw oliepatroon 

Met ingang van vandaag wordt er een ander oliepatroon neergelegd bij de huisleague's. Dit is het patroon "Big Ben". Op de website is het patroon te bekijken.

Reden hiervoor is dat we aan het zoeken zijn naar een patroon, dat langere tijd goed blijft liggen, zodat ook de dinsdag late league nog goed kan presteren.

De komende weken zullen we weer in de gaten houden hoe een en ander zich ontwikkelt.

 

Notulen ALV 28-11-2018

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind u de notulen van de afgelopen Algemene Leden Vergadering.

 

Gezien het feit dat er bij de ALV over het algemeen minder dan 10 leden aanwezig zijn, en het bestuur veel werk moet verzetten en kosten moet maken voor de ALV, hebben we besloten om vanaf heden terug te gaan naar één ALV per jaar.

De voorjaars ALV zal per heden dan ook vervallen.

Te zijner tijd zullen we de datum voor de eerstvolgende ALV uiteraard vroegtijdig aan u bekendmaken.

 

Specto

Op woensdag 6 februari a.s. om 19 uur geeft Manolito weer een instructie-sessie voor Specto .  

Wilt u zich aanmelden voor deze sessie , dan kunt u dat doen via een email aan specto@bvnieuwegein.nl  

Voor vragen of meer informatie kunt u hier ook een mail naar toe sturen. 

 

Kosten Leaugueavond

In verband met de verhoging van de 'lage' btw, zijn voor de vereniging de kosten van de baanhuur voor de huisleague per 1-1-2019 met 3% verhoogd. Vooralsnog heeft het bestuur besloten deze verhoging nog niet door te bereken aan de leden en het leaugegeld op 36,- euro te houden. 

Zoals op de ALV is besproken en in de notulen is na te lezen, gaat de bijdrage aan de NBF ook omhoog in 2 stappen van elk 5,- euro. Deze verhoging moet de vereniging wél doorbelasten aan de leden. 

 

Verenigingskampioenschappen

De komende verenigingskampioenschappen staan gepland voor 4 t/m 10 maart. 

Op de website kunt u alvast wat meer informatie vinden over de opzet en de serieindeling.

U kunt ook alvast inschrijven via de website, of een mailtje aan vk@bvnieuwegein.nl

 

Met vriendelijke groet ,

Het bestuur van de Nieuwegeinse Bowling Vereniging